deshdarshanbus.com: Contact Bus Sewa

Kathmandu

Email: info@deshdarshanbus.com
Shorakhutte, Kathmandu 01-4364212, 01-4351806
Parlad Lohani: 9851093998
Tanka Thapa: 9851101812

Bhairahawa

Sagar Adhikari: 9857022685
Prakash Pandey: 9856037623

Birgunj

Birgunj office 051525511

Pokhara

Lakeside, Pokhara 061-451982/465961
Pashupati Sharma: 9856021837
Subash Pahari: 9856033980

Janakpur

Ramananda Chowk, Dhanusha Dham 9854021141, 9854027046, 9854027086

Chitwan

Chitwan office 056594689